Ara
Harput İç Kale Kazıları

Yayınlar

13.12.2021 11:43

Aytaç, İsmail (2019), “Harput İç Kale Kazılarında 2015-2016 Yıllarında Bulunan Tütün Lülelerinin Değerlendirilmesi” Yaşar Erdemir’e Armağan: Sanat Tarihi Yazıları 567-608.

https://www.academia.edu/43721707/HARPUT_%C4%B0%C3%87_KALE_KAZILARINDA_2...

Aytaç, İsmail, (2017),“Harput İç Kalesi Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. (Yayına Hazırlayan Adil Özme),Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: , 563-579

https://www.academia.edu/43721516/38_Kaz%C4%B1_sonu%C3%A7lar%C4%B1

Aytaç, İsmail (2018). “Harput İç Kalesi Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları.” (Yayına Hazırlayan: Adil Özme). 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, 317-328).

https://www.academia.edu/43721696/39_Kaz%C4%B1_sonu%C3%A7lar%C4%B1

Aytaç, İsmail (2019). “Harput İç Kalesi Kazıları 2017 Yılı Çalışmaları.” (Yayına Hazırlayan: Adil Özme). 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları

https://www.academia.edu/43721512/40_Kaz%C4%B1_sonu%C3%A7lar%C4%B1

Aytaç, İsmail (2019). “Harput İç Kalesi Kazıları 2017 Yılı Çalışmaları.” (Yayına Hazırlayan: Adil Özme). 41. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları

https://www.academia.edu/43721504/41_Kazi_sonu%C3%A7lar%C4%B1

Aytaç, İsmail,(2017), “Harput İç Kalesi Kazısı 2014 Yılı Arkeolojik Buluntuları,” Turkish Studies, 12(1), 191-210

https://www.academia.edu/43721283/HARPUT_%C4%B0%C3%87_KALES%C4%B0_KAZISI...

Aytaç, İsmail, (2017),“Harput İç Kale Kazılarında 2014-2015 Sezonunda Bulunan Bizans Dönemi Sikkeleri”, NWSA Journal Social Sciences, , 12(3), 140-153

https://www.academia.edu/43721315/HARPUT_KALE_KAZILARINDA_2014_2015_SEZO...

TAŞTEMUR, E., AYTAÇ, İ. (2017). Harput İç Kale Kazısı Cam Fırınlarına Ait İlk Gözlemler, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (41), ss. 69-89.

https://www.academia.edu/43721641/Harput_%C4%B0%C3%A7_Kale_Kaz%C4%B1s%C4...

Aytaç, İsmail (2018). “Harput İç Kale Kazıların Bulunan Artuklu Dönemi Sikkeleri”, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 5(1), 29-55.

https://www.academia.edu/43721132/HARPUT_%C4%B0%C3%87_KALE_KAZILARINDA_B...

Aytaç, İsmail (2018). “Harput İç Kale Kazılarında 2015-2017 Sezonlarında Bulunan Bir Grup Kemik Esere İlişkin Ön Değerlendirme,” Assos Journal The Journal Of Academic Social Science, (76), 1-23

https://www.academia.edu/43721519/HARPUT_%C4%B0%C3%87_KALE_KAZILARINDA_2...

Aytaç İsmail (2019) “ Harput İç Kale’de Bulunan Taş Mühür”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı:68, sayfa:4

https://www.academia.edu/43721678/AKT%C3%9CEL_ARKEOLOJ%C4%B0_DERG%C4%B0S...

Aytaç İsmail (2019), “Harput İç Kale Sakinlerinin Görsel Estetiğe Yaklaşımı” Aktüel Arkeoloji Dergisi ,sayı 71, sayfa:54-5

https://www.academia.edu/43721160/Harput_ve_estetik

Aytaç İsmail (2021) "2014-2019 SEZONU’NDA HARPUT İÇ KALE KAZISI‘NDA BULUNAN ANTİK DÖNEM TIP ALETLERİ HAKKINDA BİR ÖN DEĞERLENDİRME" , 7. Uluslararası Gevher Nesibe Tıp Kongresi, s.s 485-493.

http://harputkalekazisi.firat.edu.tr/sites/harputkalekazisi.firat.edu.tr...

Bayram,M., Aytaç, İ., (2021), " Harput İç Kale Kazılarında Bulunan  Bizans ve Haçlı Sikkeleri ", Sanat ve İnsan Dergisi, cilt 5 sayı 1 s.s : 217-238

/sites/harputkalekazisi.firat.edu.tr/files/5.1.17.Harput-Ic-Kale-Kazilarinda-Bulunan-Bizans-ve-Hacli-Sikkeleri

Aytaç, İsmail ( 2019) “Elazığ Coğrafyasında Oyun Kavramına Genel Bir Bakış Ve Harput İç Kale Kazılarında Bulunan Oyuna Dair Küçük Buluntular” 23. Ortaçağ sempozyumu

 /sites/harputkalekazisi.firat.edu.tr/files/oyun%20.pdf

Aytaç, İsmail (2021), "Harput’ta Yapılan Çalışmalar ile Turizm Canlanıyor", Elazığ Kültür Ve Tanıtma Vakfı Dergisi,ELAZIĞ, Sayı: 55 s.s:10-23.

/sites/harputkalekazisi.firat.edu.tr/files/1_1.pdf

Aytaç ,İsmail (2020) " Harput İç Kale'de Bulunan Bir Grup Metal Üzerine Değerlendirme" 24. Ortaçağ Sempzoyumu

/sites/harputkalekazisi.firat.edu.tr/files/24.%20Uluslararas%C4%B1%20Orta%C3%A7a%C4%9F

Aytaç ,İsmail (2022) "Harput Darplı Osmanlı Sikkeleri ve Belirlenen İki Yeni Tip' , Höyük, 2022, Sayı: 9; 179/198

Harput Darplı Osmanlı Sikkeleri ve Belirlenen İki Yeni Tip

Elazığ Mimar Odası Makale

YAYIN AŞAMASINDA OLAN;

Aytaç İsmail (2018) “ Harput İç Kale Kazılarında bulunan Artuklu ve Selçuklu Dönemine ait figürlü seramikler” 22. Ortaçağ sempozyumu (Sunum yapıldı, yayına gönderildi).

Hızlı Erişim